De CO2-Prestatieladder en de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd zijn beide specifiek gericht op klimaatverantwoord ondernemen