MVO

We zijn harde werkers. Maar dat willen we wel op een eerlijke manier doen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - ook wel beter bekend als MVO - vinden wij enorm belangrijk. Dagelijks zijn we op zoek naar de juiste balans tussen de drie P’s: People (sociale aspecten), Planet (milieuaspecten) en Profit (economische prestaties).

Misschien klinkt het te mooi en als een loze kreet, maar dat is het voor ons niet. MVO is voor A&P realiteit: het komt terug in alle facetten van ons bedrijf.

People

Het meest waardevolle van ons bedrijf? Ons personeel. Zij hebben de kennis, vaardigheden en liefde voor het bedrijf. Kortom, onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Zonder ons personeel zijn wij nergens. En het mooie is: zij weerspiegelen de maatschappij. Bij A&P werken mannen, vrouwen, (arbeids)gehandicapten en mindervaliden.

We investeren daarom graag in ons personeel - zowel in geld als in tijd. We bieden opleidingen en scholingen aan, maar investeren ook in een gezond werkklimaat. Het klimaat in ons kantoor wordt onder andere gereguleerd via gefilterde lucht van de adiabatische koeling. Ook hebben we een aangename werkomgeving gecreëerd door de binnenkant van het magazijn wit te maken en bieden we onze medewerkers een eigen sportfaciliteit.

Planet

Wij geloven dat we goed voor het milieu moeten zorgen. Toekomstige generaties moeten ook op een verantwoorde manier kunnen leven op onze planeet. Daarom houden we met alle activiteiten, onze groei en dromen rekening met mens én milieu. Deze werkwijze is ook opgenomen in onze ISO 14001:2004 certificering.

Profit

Natuurlijk hebben we onze winst nodig om verder te groeien en onze doelen en dromen te realiseren. Maar dat zal nooit ten koste gaan van mens en milieu. Een substantieel deel van onze winst wordt gebruikt ter ondersteuning van maatschappelijke doelen.