Certificeringen

Kwaliteit en milieu zijn ontzettend belangrijke factoren in al onze bedrijfsprocessen. Dit willen wij ook als signaal afgeven naar al onze stakeholders - van klanten tot leveranciers en de lokale omgeving - door middel van ISO certificering. Onze ISO 9001: 2008 en ISO 14001: 2004 certificaten bevestigen dit ook.

ISO 9001:2008

ISO 9001 houdt in dat er een systeem is geïmplementeerd binnen de onderneming met betrekking tot het algemene kwaliteitsbeleid van bedrijfsprocessen, de uitvoering van diensten en de mogelijkheid om consequent te zorgen voor aanpassingen of verbeteringen in de dienstverlening. Het voornaamste doel van deze certificering is het bereiken van algehele klanttevredenheid door verbeteringen te zien als een continu proces en preventief in te spelen op tekortkomingen.

ISO 14001:2004

ISO 14001 is een milieumanagementsysteem dat is geworteld in de ISO 9001 certificering. Dit systeem richt zich speciaal op het structureel beheersen en verbeteren van prestaties op het milieugebied. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn het voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot het beheersen van milieurisico’s en het streven naar een continue verbetering van onze milieuprestaties.
Wij zien deze certificering als een belangrijk onderdeel om ons te onderscheiden van onze concurrenten en om onze relatie met alle stakeholders sterk te verbeteren.

Milieubarometer Certificaat

Sinds juni 2013 mag A&P als eerste organisatie in Nederland het Milieubarometer Certificaat voeren. Na het winnen van de MVO award Drechtsteden in oktober 2012 is dit certificaat opnieuw een bewijs dat A&P duurzaam ondernemen in de praktijk brengt.